CHÚC BẠN MỘT NGÀY THẬT VUI VÀ HẠNH PHÚC.                                                   

 
 

Tên sản phẩm
Danh mục sản phẩm

BOÄ SAÙCH GIAÙO KHOA năm học 2013
  GIÁ BÌA   GIÁ ĐÃ GIẢM 10%
  Sách
giáo khoa
Sách
 bài tập
Số
 cuốn
Sách
giáo khoa (10%)
Sách
 bài tập (10%)
Nguyên bộ
Lớp 1     47,500          36,400     14     42,750       32,760        76,000
Lớp 2     45,300          39,000     14     40,770       35,100        76,000
Lớp 3     49,000          45,200     14     44,100       40,680        85,000
Lớp 4     77,700          71,600     21     69,930       64,440      134,000
Lớp 5     78,300          76,700     21     70,470       69,030      140,000
Lớp 6     97,700          90,000     24     87,930       81,000      169,000
Lớp 7  114,500          97,900     24  103,050       88,110      191,000
Lớp 8  124,200        117,500     26  111,780    105,750      218,000
Lớp 9  114,500        113,100     25  103,050    101,790      205,000
Lớp 10 (C)  141,400        122,500     25  127,260    110,250      238,000
Lớp 11 (C)  144,000          91,600     25  129,600       82,440      212,000
Lớp 12 (C)  153,500          93,500     25  138,150       84,150      222,000
Lớp 10 (NC)A  153,400        112,700     25  138,060    101,430      239,000
Lớp 11 (NC)A  151,300        104,600     25  136,170       94,140      230,000
Lớp 12 (NC)A  166,800        110,500     25  150,120       99,450      250,000
             
  GIẤY NYLON BAO SÁCH LOẠI DÀY     
  Số tờ Giá tại Nsách Giá bán đã giảm Ghi chú Loại mỏng
Lớp 1                14                14,000                      10,000 Đã bao gồm giấy bao sách mỹ thuật, vẽ               8,000
Lớp 2                14                14,000                      10,000               8,000
Lớp 3                14                14,000                      10,000               8,000
Lớp 4                21                21,000                      17,000             12,000
Lớp 5                21                21,000                      17,000             12,000
Lớp 6                24                24,000                      19,000             13,000
Lớp 7                24                24,000                      19,000             13,000
Lớp 8                26                26,000                      21,000             14,000
Lớp 9                25                25,000                      20,000             14,000
Lớp 10 (C)                25                25,000                      20,000             14,000
Lớp 11 (C)                25                25,000                      20,000             14,000
Lớp 12 (C)                25                25,000                      20,000             14,000
TẬP, VỞ, DỤNG CỤ HỌC SINH VÀ VĂN PHÒNG PHẨM
LOẠI  Giá bán   Giá bán
 đã giảm  
 Ghi chú 
TẬP, VỞ HỌC SINH, SINH VIÊN        
  Tập Bạn Nhỏ_96 trang_Hòa Bình     7,000      6,300 HS cấp 1 viết bút mực
  Tập ACB_96 trang_Hòa Bình     6,000      5,400 HS cấp 1 viết bút mực
  Tập Vibook 100 trang_Vĩnh Tiến     7,300      6,600 HS cấp 1 viết bút mực
  Tập AVH_Hương Kiến Thành     5,400      4,900 HS cấp 1 viết bút mực
  Tập Pororo 96 trang     4,200      3,800 HS cấp 2,3, sinh viên
  Tập Pororo 200 trang     8,400      7,600 HS cấp 2,3, sinh viên
  Tập Làng Hương 96 trang _Tiến Phát     3,000      2,700 HS cấp 2,3, sinh viên
  Tập sinh viên khổ lớn 200 trang_Starbook TSV02    12,480    11,200 HS cấp 2,3, sinh viên
GIÂY BAO TẬP, NHÃN        
  Giấy bao tập màu thủ công và bao nylon     1,200      1,000  
  Giấy bao tập in hình, nhãn và bao nylon     1,500      1,000  
  Bao nylon sách dày     1,000         900  
  Bao nylon sách mỏng        700         600  
  Bao nylon tập dày     1,000         900  
  Bao nylon tập mỏng        700         600  
  Giấy nhãn có keo lớn 10 ô     1,500      1,000  
  Giấy nhãn có keo lớn 8 ô     1,500      1,000  
  Giấy nhãn có keo lớn 6 ô     1,500      1,000  
  Giấy nhãn có keo nhỏ 10 ô     1,500      1,000  
BÌA LÓT TAY TẬP, BÌA LÓT TAY SÁCH        
  Bìa lót tay tập      2,500      2,000  
  Bìa lót tay sách     3,000      2,500  
BÚT CHÌ        
  Bút chì 2B Thiên Long     3,000      2,700  
  Bút chì 2B KOH      2,200      2,000  
  Bút chì 2B Marco     2,800      2,500  
  Bút chì 2B Thái Lan      2,200      2,000  
CHUỐT BÚT CHÌ        
  Chuốt bút chì hình trái tim     1,200      1,000  
GÔM, BÚT XÓA, XÓA KÉO        
  Gôm Thiên Long     3,000      2,500  
  Gôm Pentel     6,500      6,000  
  Gôm ABC     2,000      1,500  
  Bút xóa Ozone Safe     6,000      5,000  
  Xóa kéo    20,000    18,000  
BÚT GEL, BÚT LÔNG, BÚT KIM TUYẾN        
  Bút Gel Dream Me_Thiên Long     5,000      4,500  
  Bút lông kim FL04- Beebee     4,500      4,000  
  Bút kim tuyến     3,000      2,000  
BÚT MÁY        
  Bút máy FT 018 _Thiên Long    18,000    15,000  
  Bút máy viết chữ đẹp Văn Hoa _ BM05    33,000    30,000  
  Bút máy viết chữ đẹp Văn Hoa _ VH25    28,000    25,000  
BÚT BI        
  Bút bi TL027_Thiên Long     3,000      2,500  
  Bút bi Thái Lan     2,500      2,200  
  Bút bi dài     2,500      2,000  
THƯỚC        
  Thước Kim Nguyên 2 tấc     4,000      3,000  
  Thước Kim Nguyên 3 tấc     5,000      4,000  
  Thước dẻo 2 tấc     2,000      2,000  
  Thước dẻo 3 tấc     3,000      3,000  
  Thước dẻo 1.5 tấc     2,000      1,500  
  Thước lược nhỏ     4,500      4,000  
  Thước lược lớn     5,500      5,000  
  Thước parabol_Win     3,000      2,000  
  Thước Eke 2cây -Win     4,000      3,000  
  Thước đo độ     3,000      2,000  
BÚT SÁP MÀU, SÁP NẶN        
  Sáp màu Win 24 màu    20,000    19,000  
  Sáp màu Win 18 màu    12,000    11,000  
  Sáp màu Win 12 màu     9,000      8,000  
  Đất nặn 5 màu Hoa Đào     5,000      4,500  
  Đất nặn 10 màu Hoa Đào    10,000      9,000  
BÚT LÔNG MÀU, MÀU NƯỚC        
  Bút lông màu  2 đầu 12 màu FP-C01_Thiên Long    12,000    11,000 Trẻ từ 3 tuổi trở lên
  Bút lông màu 12 màu _Hán Minh    15,000    14,000  
  Màu nước + cọ vẽ 12 màu Win Q    20,000    19,000  
  Bút lông dầu 2 đầu Marker _Pilot     4,000      3,000  
  Bút bảng trắng WB-03 Thiên Long     6,000      5,500  
GIẤY THỦ CÔNG, KÉO HỌC SINH        
  Giấy thủ công mỏng k keo 7 màu /xấp     2,000      1,500  
  Giấy thủ công có keo  7 màu/xấp     5,000      4,500  
  Kéo nhỏ học sinh     3,000      2,500  
  Kéo nhỏ học sinh loại tốt     5,000      4,500  
HỒ        
  Hồ khô     4,000      3,500  
  Hồ nước     2,000      1,500  
PhẤN VÀ ĐỒ LAU BẢNG        
  Phấn không bụi MIC     3,000      2,500  
  Đồ Lau Bảng     2,000      1,500  
  Phấn và đồ lau bảng MIC     4,000      3,500  
  Bộ bảng, bút lông, đồ lau Win Q    16,000    15,000  
BÓP, HỘP BÚT NHỰA        
  Bóp nhựa 004    20,000    18,000  
  Bóp mặt cười 2D    15,000    12,000  
  Bóp nhựa có bút chì, gôm    15,000    15,000  
KHĂN         
  Khăn giấy khô     2,000      1,500  
  Khăn giấy khô Tempo     4,000      3,500  
  Khăn ướt    10,000      8,000  
MÁY BẤM KIM VÀ KIM BẤM        
  Máy bấm kim  số 10    20,000    18,000  
  Kim bấm số 10 _Việt Đức     3,000      2,500 1 hộp lớn 20 hộp nhỏ: 45.000
  Đồ bấm số 3    38,000    35,000  
  Kim bấm số 3 _Việt Đức     5,000      5,000 1 hộp lớn 10 hộp nhỏ: 46.000
BÌA CÂY, BÌA NÚT        
  Bìa cây     2,500      2,000  
  Bìa nút     3,000      2,800  
CẦU ĐÁ        
  Cầu đá tốt     7,000      6,000  
KHẨU TRANG, VỚ_VẬT DỤNG TRÁNH NẮNG        
  Khẩu trang nam Kissyr     6,000      5,000  
  Vớ da nữ loại ngắn Love No.3375 ren    10,000      8,500  
  Vớ da nữ loại ngắn Love No.3375 không ren     8,000      7,000  
CÁC LOẠI VẬT DỤNG, MẪU BIỂU KHÁC        
  Bao thư (1 xấp / 9 cái)     5,000      3,000  
  Keo dán voi 502     5,000      4,500  
  Kềm cắt móng Nghĩa M23    48,000    45,000  
  Kềm cắt da Nghĩa M23    41,000    39,000  
  Bao hồ sơ giấy     2,000      1,000  
  Mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe     1,000         500  
  Mẫu Giấy chứng nhận hạnh kiểm     1,000         500  
  Mẫu Sơ yếu lý lịch     1,000         500  
  Mẫu Đơn xin việc     1,000         500  
         
  Nếu quý khách cần mặt hàng nào ngoài danh sách nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi : 
Điện thoại :  091 684 0004 _Mai  
Mail : chhanhphuc@gmail.com 
  Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý khách!
 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 113
Trong tuần: 514
Lượt truy cập: 3452565

HAPPYSTORE.VN CHUYÊN BÁN SỈ, BÁN LẺ, GIÁ SỈ, GIÁ RẺ, GIAO HÀNG TẬN NƠI   

VĂN PHÒNG PHẨM, SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH THAM KHẢO, DỤNG CỤ HỌC SINH, QUÀ TĂNG, TẶNG PHẨM, ĐỒNG HỒ, TRANH ĐÈN, LỊCH VẠN NIÊN, KIT TRANH THÊU, KHUNG TRANH, GỐI YÊU THƯƠNG.     

Điện thoại:    0916 840 004  -  0121 288 3512                                
Website:    cuahanghanhphuc.vn , happystore.vn, cuahanghanhphuc.com                                
Cửa hàng Hạnh Phúc giao hàng từ 7h30  đến 17h mỗi ngày   

Văn phòng phẩm, Sách giáo khoa, Dụng cụ học sinh, Cặp, Ba lô, túi xách, Sách luyện thi đại học, Đồng hồ, Quà tặng, Vật phẩm quảng cáo, Thẻ học tiếng Anh, Thẻ điện thoại, Thẻ chơi game, Thẻ game, sach giao khoa, dung cu hoc sinh, cap, ba lo, Tui xach, Sach luyen thi dai hoc, Dong ho, Vat pham quang cao, The hoc tieng Anh, The dien thoai, The choi game, The game, vanphongpham, sachgiaokhoa, dungcuhocsinh, cap, balo, tuixach, sachluyenthidaihoc,Văn phòng phẩm, Sách giáo khoa, Dụng cụ học sinh,Vật phẩm quảng cáotranh theudong ho